Toepassing en acceptatie van de algemene voorwaarden

 

 1. Invoering
 2. Gebruik van Gowobo.nl
 3. Inhoud indienen
 4. Sites van derden
 5. Orderacceptatie en facturering
 6. Prijsinformatie
 7. Kortingsacties
 8. Gratis verzending en bezorging
 9. Retouren en garantie
 10. Informatie verstrekt op Gowobo.nl
 11. Export- en importbeleid
 12. Intellectueel eigendom
 13. kleuren
 14. Privacybeleid
 15. schadeloosstelling
 16. Beëindiging
 17. Ontkenning
 18. Beperkingen van aansprakelijkheid
 19. Algemeen en in sprake van overmacht
 20. Procedure voor het claimen van inbreuk op het auteursrecht

 

 1. INVOERING

LEES AANDACHTIG

Gowobo.nl  biedt haar diensten aan u aan de kennisgevingen, voorwaarden en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst (de “Overeenkomst”). Wanneer u een Gowobo-service gebruikt (bijv. Klantbeoordelingen), bent u bovendien onderworpen aan de regels, richtlijnen, beleid, voorwaarden en bepalingen, inclusief maar niet beperkt tot de Privacyverklaring , van toepassing op dergelijke services, en deze worden door deze verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen. Gowobo.nl behoudt zich het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Toegang tot, browsen of anderszins gebruik van de site geeft aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verdergaat.

U moet mogelijk een afzonderlijke overeenkomst, online of offline, aangaan met Gowobo.nl voor elke service (“Aanvullende overeenkomsten”). Als er een conflict of inconsistentie is tussen de Voorwaarden en een Aanvullende Overeenkomst, heeft de Aanvullende Overeenkomst voorrang op de Voorwaarden alleen met betrekking tot die betreffende Service.

PazzOnline.nl

KVK: 7676679

BTW: NL003113461B90

Via Crescendo 125 te Venlo

Opmerking: dit adres is niet geschikt als retouradres. Neem contact op met de klantenservice om uw product te retourneren.

Door deze site te gebruiken, accepteert u deze overeenkomst en verklaart u dat u meerderjarig bent in uw rechtsgebied. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op sommige diensten aangeboden op Gowobo.nl en zijn te vinden op de plaats waar de betreffende dienst wordt aangeboden.

We kunnen de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Door deze site Gowobo.nl te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben doorgevoerd, accepteert u de Overeenkomst zoals gewijzigd.

 1. GEBRUIK VAN DE SITE GOWOBO.NL

U verklaart dat de informatie die u op de site Gowobo.nl verstrekt, juist en volledig is. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle verklaringen en handelingen of weglatingen die zich voordoen in uw account. Als u denkt dat iemand uw wachtwoord of account zonder uw toestemming heeft gebruikt, moet u Gowobo.nl onmiddellijk op de hoogte stellen. Uw account kan ook naar eigen goeddunken om welke reden dan ook worden beperkt of beëindigd. We kunnen ook Gowobo.nl, of een deel van de site Gowobo.nl, op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigen, beperken, blokkeren of beëindigen.

Gowobo.nl of zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor inhoud op de site Gowobo.nl die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend vindt. Bepaalde producten zijn voorzien van een leeftijdsbeperking en zijn mogelijk alleen bedoeld voor volwassenen. Door een leeftijdsbeperkend artikel te bestellen, bevestigt u dat u aan de leeftijdsbeperkingen voldoet.

Wij verkopen producten voor kinderen; deze producten zijn echter bedoeld voor verkoop aan volwassenen. Als u in uw rechtsgebied meerderjarig bent, mag u de site Gowobo.nl alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd.

Het is verboden om: de veiligheid van de site Gowobo.nl te schenden of te proberen; Elk apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de site Gowobo.nl te verstoren of te proberen te verstoren; of Het gebruiken of proberen te gebruiken van een motor, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (behalve de zoekmechanismen aangeboden door Gowobo.nl of andere webbrowsers van derden) om te navigeren of te zoeken op de site Gowobo.nl.

 1. INZENDING INHOUD

Gowobo.nl stelt gebruikers in staat om opmerkingen, feedback, inzendingen, suggesties, vragen, beoordelingen en andere inhoud in te dienen en te delen via de site Gowobo.nl (“Inhoud”). Inhoud moet in het Engels zijn geschreven.

Door Inhoud in te dienen, garandeert u dat (1) u de enige auteur en eigenaar bent van de Inhoud; (2) u bent ten minste 18 jaar oud of als u jonger bent dan 18 jaar, u bent ten minste 13 jaar oud en uw inzending is gedaan onder toezicht van een ouder van wettelijke voogd die ermee instemt door deze Overeenkomst gebonden te zijn ; en (3) het gebruik van de inhoud die u levert, schendt geen enkele voorwaarde van deze overeenkomst en veroorzaakt geen schade aan personen of entiteiten.

 1. Licentieverlening voor ingediende inhoud

Als u iets indient op de site Gowobo.nl, verleent of garandeert u automatisch dat de eigenaar van dergelijke inhoud aan Gowobo.nl uitdrukkelijk een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, onbeperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik, reproductie heeft verleend , afgeleide werken maken van, wijzigen, publiceren, bewerken, vertalen, distribueren, uitvoeren en weergeven van het communicatie- of inhoudsmateriaal in media of medium, of elke vorm, elk formaat of forum dat nu bekend is of hierna ontwikkeld is. Gowobo.nl kan zijn rechten in sublicenties geven via meerdere niveaus van sublicenties. U mag geen Inhoud naar ons verzenden die u niet aan ons wilt licentiëren. Gowobo.nl is en is niet verplicht (1) om Inhoud vertrouwelijk te houden; (2) om enige vergoeding voor Inhoud te betalen; of (3) om te reageren op gebruikersinhoud. U verleent Gowobo.nl het recht om de naam te gebruiken die u indient in verband met Inhoud.

 1. Verboden inhoud

U verklaart en garandeert dat u de volgende inhoud niet zult indienen:

 1. a) Inhoud die vals, onjuist of misleidend is;
 2. b) Inhoud die uw volledige naam (namen) of andere vertrouwelijke identificeerbare informatie van uzelf of anderen bevat;
 3. c) Inhoud die in strijd is met lokale, land-, staats-, federale of internationale wetten en voorschriften;
 4. d) Inhoud die inbreuk maakt op de rechten van anderen, waaronder patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteit of privacyrechten;
 5. e) Inhoud die onwettig, obsceen, denigrerend, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, hatelijk of beschamend is voor enige andere persoon of entiteit zoals bepaald door Gowobo.nl naar eigen goeddunken;
 6. f) Advertenties, verzoeken of spamlinks naar andere websites of personen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gowobo.nl;
 7. g) Kettingbrieven of piramideschema’s;
 8. h) Inhoud die zich voordoet als een ander bedrijf, persoon of entiteit, inclusief Gowobo.nl, de bijbehorende entiteiten, werknemers en agenten;
 9. i) Inhoud die virussen of een andere schadelijke computercode bevat;
 10. j) Inhoud die een individu of een groep individuen slachtoffer maakt, lastigvalt, degradeert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
 11. k) Inhoud dat u werd gecompenseerd of enige vergoeding door een derde kreeg, tenzij anders schriftelijk goedgekeurd door Gowobo.nl; of
 12. l) Inhoud die in strijd is met het beleid dat op de site Gowobo.nl is geplaatst of die het gebruik van de site Gowobo.nl door anderen verstoort.

Hoewel Gowobo.nl niet alle inhoud kan controleren, begrijpt u dat Gowobo.nl het recht, maar niet de plicht heeft, om de inhoud van de site Gowobo.nl te controleren om te bepalen of deze overeenkomst en alle andere operationele regels worden nageleefd door Gowobo.nl van tijd tot tijd.Gowobo.nl heeft het recht om naar eigen goeddunken om welke reden dan ook, met inbegrip van schending van deze Overeenkomst, Inhoud te bewerken, te verplaatsen, te verwijderen of te weigeren om de Content die op de site Gowobo.nl is geplaatst, te plaatsen of te plaatsen. wettelijke of andere redenen. Niettegenstaande dit recht van ons, bent u als enige verantwoordelijk voor alle Inhoud die u indient en gaat u ermee akkoord Gowobo.nl en zijn gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit Inhoud die u indient.

 1. SITES VAN DERDEN

Verwijzingen op de site Gowobo.nl naar namen, merken, producten of diensten van derden, of links naar sites of informatie van derden zijn geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van de derde partij, de informatie, producten of Diensten. Gowobo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site van derden of een link op een gekoppelde site. Uw gebruik van een site van derden die is gelinkt vanaf de site Gowobo.nl is op eigen risico en wordt beheerst door de voorwaarden en het beleid van die derde partij.

 1. ACCEPTATIE BESTELLEN EN FACTUREREN

Alle verstrekte factuurgegevens moeten waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Het verstrekken van onware of onjuiste informatie vormt een inbreuk op deze Overeenkomst en kan leiden tot annulering van de bestelling. Voordat we een bestelling accepteren, kunnen we u ook om aanvullende informatie vragen. We behouden ons het recht voor om een ​​bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, inclusief beperkingen op beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudepreventie. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat uw creditcard (of andere betaalrekening) in rekening is gebracht, zullen wij een creditering op uw creditcard (of een andere toepasselijke betaalrekening) uitvoeren voor het bedrag van de afschrijving. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren. Gowobo.nl kan een pre-autorisatie aanvragen voor sommige online geplaatste bestellingen met een creditcard of bankpas. Deze pre-autorisatie wordt niet aan u gefactureerd; uw kaartuitgever kan dit bedrag echter voor een korte periode aanhouden. De uitgever van uw kaart bepaalt hoe lang de pre-autorisatie wordt vastgehouden. We doen dit om ervoor te zorgen dat de kaartgegevens nog steeds geldig zijn en dat u voldoende saldo hebt om de transactie te voltooien.

Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord om het item (s) te accepteren en te betalen. Lees ook de ‘Betalingsmethoden’ van Gowobo.nl

 1. PRIJSINFORMATIE

Gowobo.nl kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat uw bestelling is geplaatst. Prijsfouten kunnen optreden op de site Gowobo.nl of via Gowobo.nl marketplace retailers. Gowobo.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen met prijsfouten te annuleren, zonder verdere verplichtingen jegens u, zelfs na ontvangst van een orderbevestiging of verzendbericht van Gowobo.nl. Gowobo.nl kan, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte brengen van een dergelijke annulering. De prijzen voor producten kunnen verschillen op de site Gowobo.nl of op Gowobo.nl – mobiele applicaties (prijzen en beschikbaarheid blijven afhankelijk van bevestiging bij het afrekenen voor mobiele gebruikers).

 1. KORTING PROMOTIES

Kortingspromoties zijn beperkt tot bepaalde periodes en kunnen verlopen of stoppen met of zonder kennisgeving.

 1. VERZENDING EN BEZORGING

CheapTech.com zal geaccepteerde bestellingen met de meest geschikte snelheid uitvoeren, maar uiterlijk binnen 25 werkdagen leveren, tenzij er een andere leveringstermijn is afgesproken. Als de levering vertraagd is, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument uiterlijk 25 werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een kennisgeving hiervan. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder enige extra kosten te ontbinden en zal de consument recht hebben op een eventuele schadevergoeding. De bovengenoemde voorwaarden kunnen afwijken in sprake van OVERMACHT (19.1)

 1. RETOUREN EN GARANTIE

De producten kunnen door particuliere klanten worden geretourneerd binnen 14  kalenderdagen na de leveringsdatum van de producten. Als de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste deelzending heeft ontvangen. Leveringen aan bedrijven zijn uitgesloten van ons retourbeleid. Alleen wanneer Gowobo.nl het geretourneerde product (en) in perfecte staat en originele verpakking ontvangt, kan binnen 14 dagen een terugbetaling van de volledige kosten * van de aankoop worden voldaan. * Of een terugbetaling van de ‘retour verzendkosten’ afhankelijk is van het land.

Uitsluiting van retouren: producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die door hun aard na levering onherroepelijk zijn gemengd met andere producten; Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of tijdschriften, behalve abonnementen daarop; De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; En de consument heeft verklaard dat hij zijn recht op teruggave verliest.

Verkeerde, defecte, beschadigde of onvolledige producten:

Wanneer de klant een verkeerd, defect, beschadigd of onvolledig product heeft ontvangen, moet een retourformulier worden verzonden via de klantenservice met foto’s van het ontvangen product.

Garantie: Gowobo.nl biedt een jaar garantie op al haar producten. Om een ​​garantieclaim af te handelen, heeft Gowobo.nl een ​​rapport per e-mail.

onder vermelding van de reden voor de claim, het bestelnummer (dit is essentieel om de aankoop te vinden), de factuur en foto’s van de beschadigde of onjuiste producten om de situatie te beoordelen.

 1. INFORMATIE OP DE SITE CHEAPTECH

Gowobo.nl en onze klanten posten een verscheidenheid aan materiaal op de site Gowobo.nl inclusief maar niet beperkt tot merchandise-informatie, productbeschrijvingen, beoordelingen, opmerkingen en nu in de winkel informatie (gezamenlijk “Materialen”). De materialen binnen 7 kalenderdagen ‘Procedure voor het retourneren van uw bestelling die op de site Gowobo.nl verschijnen’ zijn alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. Ondanks onze inspanningen om nuttige en nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen van tijd tot tijd fouten optreden. Voordat u handelt op informatie die u op de site Gowobo.nl hebt gevonden, moet u alle feiten bevestigen die belangrijk zijn voor uw beslissing. Gowobo.nl en zijn informatieleveranciers bieden geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de site. Gowobo.nl is niet verantwoordelijk voor en kan de prestaties van goederen en diensten die door onze adverteerders of anderen naar wiens sites we linken. Productinformatie op de site Gowobo.nl kan verschillen van informatie op de productmaterialen als gevolg van wijzigingen van de fabrikant. Als u vindt dat een product niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat te retourneren (met uitzondering van producten die niet in aanmerking komen voor retour).

GOWOBO.NL HAAR GELIEERDE PARTIJEN EN AGENTEN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE GEVOLG DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECTE BETREKKING HEEFT OP ACTIES OF INACTIES DIE U HEEFT GEBASEERD OP DE MATERIALEN GELEGEN OP EEN VAN DE SITE CHEAPTECH

 1. EXPORT- EN IMPORTBELEID

U erkent dat sommige goederen die zijn gelicentieerd of verkocht op de site Gowobo.nl onderworpen zijn aan de douane- en exportcontrolewetten en -voorschriften van Hong Kong – China en mogelijk ook onderworpen zijn aan de douane- en exportwetten en -voorschriften van het land waarin de producten worden vervaardigd en / of ontvangen en gaan akkoord met alle toepasselijke wetten. Door producten van de site Gowobo.nl te importeren, kopen of gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften van bovengenoemde autoriteiten.

Alle bestellingen worden verzonden vanuit magazijnen in China. Verzending van alle pakketten is inclusief alle exportkosten! Bij het bestellen bij Gowobo.nl worden de aan de producten verbonden prijzen in rekening gebracht en mogelijk verhoogd met verzendkosten. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de invoer van geleverde goederen en aansprakelijk voor eventuele kosten van invoerrechten, invoerrechten en btw bij het kopen van producten van Gowobo.nl.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten, handelsmerken, trade dress, ander intellectueel eigendom en materiaal, inclusief paginakopteksten, afbeeldingen, tekst, illustraties, formaten, logo’s, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, geschreven en ander materiaal (gezamenlijk de “IP”) zijn eigendom, gecontroleerd of in licentie gegeven door Gowobo.nl, een van zijn filialen of door derden die hun materialen in licentie hebben gegeven aan Gowobo.nl en worden beschermd door Hong Kong China en internationale handelsmerken en copyrightwetten. U mag het IP-adres en alle andere materialen die op de site Gowobo.nl worden weergegeven alleen bekijken, bekijken, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik; op voorwaarde echter dat u (1) alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen op alle IP-adressen behoudt; (2) het IP op geen enkele manier wijzigen of wijzigen; en (3) het IP niet op commerciële wijze aan derden verstrekken of ter beschikking stellen. Geen licentie, recht, titel of interesse in enig materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van uw gebruik van de site Gowobo.nl of uw toegang tot, bekijken, downloaden of afdrukken van het IP. U mag de IP niet reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, verzenden, distribueren, weergeven, wijzigen, afgeleide werken maken van, verkopen of deelnemen aan enige verkoop van of exploiteren op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, de site Gowobo.nl of gerelateerde software. Alle software die wordt gebruikt op de site CheapTech.nl is eigendom van Gowobo.nl of zijn leveranciers en wordt beschermd door Hong Kong China en internationale auteursrechtwetten. Het IP-adres en de software op de site Gowobo.nl mogen alleen worden gebruikt als bron voor winkelen. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, aanpassing, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van het IP-adres op deze site is ten strengste verboden. De compilatie (wat betekent het verzamelen, rangschikken en assembleren) van alle IP op de site Gowobo.nl is het exclusieve eigendom van deze site-exploitant en wordt ook beschermd door Hong Kong SAR China en internationale copyrightwetten.

Gowobo.nl -namen en logo’s, en alle andere afbeeldingen, logo’s, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en servicenamen die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn gesteld via een van de sites Gowobo.nl zijn handelsmerken of handelskleding van deze site-operator in Hong Kong SAR – China en andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven.

 1. KLEUREN

We hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de kleuren van producten die op de site Gowobo.nl verschijnen nauwkeurig weer te geven. Omdat de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van uw monitor in welke kleur dan ook de werkelijke productkleur of afwerking nauwkeurig weergeeft.

 1. PRIVACYBELEID

Bij Gowobo.nl nemen we uw privacy serieus. We verzamelen klantinformatie in een poging om uw winkelervaring te verbeteren en u te informeren over onze producten en promoties. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden, maar we kunnen uw gegevens onder bepaalde omstandigheden delen die hieronder worden beschreven. Dit beleid behandelt hoe we omgaan met de persoonlijke informatie die we verzamelen en van u ontvangen. Persoonlijke informatie is informatie over u, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die anders niet openbaar is. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden op onze website bijgewerkt. U kunt revisies controleren door naar de datum van de herziening bovenaan het beleid te kijken.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

We verzamelen alleen uw naam, postadres en telefoonnummer wanneer u een product koopt. Lees ook onze afzonderlijke ‘Privacyverklaring’.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ NIET

We verzamelen geen creditcardgegevens en zien uw creditcardnummers op geen enkel moment in het aankoopproces. Alle creditcardtransacties worden verwerkt via betalingsproviders.

We verzamelen ook geen e-mails van uw vrienden wanneer u een verlanglijstje naar uw vrienden stuurt.

HOE UW INFORMATIE WORDT GEBRUIKT

Wanneer u een bestelling plaatst of een aankoop doet bij Gowobo.nl, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken. We sturen u een e-mail om uw bestelling te bevestigen of kunnen contact met u opnemen via telefoon, post of e-mail als we andere vragen hebben over uw bestelling of aankoop. Wanneer u een bestelling plaatst of een aankoop doet, zullen wij uw e-mailadres en postadres gebruiken om u informatie over onze producten en promoties te sturen.

Gowobo.nl zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. In het onwaarschijnlijke geval van een verkoop van sommige of al onze activiteiten, zal Gowobo.nl uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een koper die ermee instemt zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid. We behouden ons het recht voor om informatie over u openbaar te maken zoals vereist door de wet, in reactie op juridische procedures en verzoeken om wetshandhaving, en indien nodig om de eigendommen, belangen en rechten van Gowobo.nl te beschermen.

BEZOEKERS VAN DE EUROPESE UNIE?

Dit gedeelte van het Privacybeleid is alleen van toepassing als u onze Site of services die onder dit Privacybeleid vallen, gebruikt vanuit een land dat lid is van de Europese Unie, en vormt een aanvulling op de informatie in dit Privacybeleid.

Behoudens beperkingen in toepasselijk recht, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en om toegang te vragen tot, draagbaarheid, rectificatie en verwijdering van uw eigen persoonlijke informatie. Wanneer het gebruik van uw informatie is gebaseerd op toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder de wettigheid van verwerking op basis van toestemming te beïnvloeden voordat deze wordt ingetrokken.

UW TOEGANG TOT, WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN UW INFORMATIE

U kunt uw gegevens wijzigen door in te loggen op uw account op Gowobo.nl of u kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken of te verwijderen door contact met ons op te nemen via de klantenservice. Vergeet niet uw e-mailadres en volledige naam te vermelden.

KEUZES UITOEFENEN OVER ONTVANGSTCOMMUNICATIE

Bij aankoop kunt u ermee instemmen om aan onze mailinglijst te worden toegevoegd. Als u geen informatie wilt ontvangen om uw winkelervaring te verbeteren, volg dan de instructies onderaan de e-mail die u ontvangt om u automatisch van onze mailinglijst te verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen via het portaal voor klantenservice. Houd er rekening mee dat wanneer u bij ons koopt, we uw bestelling per e-mail blijven bevestigen. Daarnaast moeten we mogelijk ook telefonisch, per e-mail of per post contact met u opnemen voor andere vragen over uw bestelling.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY VAN KINDEREN

Gowobo.nl zal nooit bewust om persoonlijk identificeerbare informatie vragen aan iemand jonger dan 13 jaar zonder voorafgaande verifieerbare toestemming van de ouders. Als we ontdekken dat een gebruiker van Gowobo.nl jonger is dan 13 jaar, zullen we alle persoonlijk identificeerbare informatie over die persoon uit onze bestanden verwijderen.

OVER COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat websites opslaan op de harde schijf van uw computer wanneer u hun site bezoekt. Een cookie kan informatie bevatten, zoals een uniek identificatienummer dat websites gebruiken om de pagina’s bij te houden die u op hun site bezoekt. Gowobo.nl maakt gebruik van cookies, maar zal nooit persoonlijk identificeerbare informatie opslaan in uw cookie. We gebruiken cookies om uw winkelervaring te verbeteren. Cookies stellen ons in staat om uw bestelling bij te houden terwijl u winkelt op onze site.

U kunt cookies weigeren door ze in uw browser uit te schakelen, maar als u cookies uitschakelt, kunnen we uw bestelling niet volgen met ons winkelwagentjesysteem en kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

Gowobo.nl kan links naar andere sites bevatten. We hebben geen controle over het privacybeleid of de praktijken van deze websites. U dient dit beleid te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt.

Gowobo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van gelinkte websites en we bieden deze links uitsluitend voor het gemak en de informatie van onze bezoekers.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van deze informatie door Gowobo.nl. Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt, zodat u altijd weet welke informatie we van u verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden die we bekendmaken.

 1. VRIJWARING

U stemt ermee in Gowobo.nl en zijn gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site Gowobo.nl of schending door u van deze Overeenkomst.

 1. BEËINDIGING

Deze Overeenkomst is van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of Gowobo.nl. U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, op voorwaarde dat u verder gebruik van de site Gowobo.nl staakt. Gowobo.nl kan deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen en dit onmiddellijk doen zonder voorafgaande kennisgeving, en u dienovereenkomstig de toegang tot de site Gowobo.nl weigeren, als u naar eigen goeddunken van enige voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst niet nakomt . Bij beëindiging van deze Overeenkomst door u of Gowobo.nl, moet u onmiddellijk alle gedownloade of anderszins verkregen materialen van de site Gowobo.nl vernietigen, evenals alle kopieën van dergelijke materialen, ongeacht of deze onder deze Overeenkomst zijn gemaakt of anderszins. De volgende secties blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst: “Gebruik van de site Gowobo.nl “, “Inzending van inhoud”, “Bestelling

Aanvaarding en facturering, “” Prijsinformatie “,” Informatie verstrekt op de site Gowobo.nl “,” Exportbeleid “,” Intellectuele eigendom “,” Vrijwaring “,” Beëindiging “,” Disclaimer “” Beperking van aansprakelijkheid ” Privacy ‘en’ Algemeen ‘.

 1. DISCLAIMER

Zie pagina diclaimer

 1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN EN ONDER GEEN JURIDISCHE OF GESCHIKTE THEORIE, OOK IN STORT, OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, CHEAPTECH OF ENIGE GELIEERDE PARTIJEN, DIRECTOREN, AMBTENAREN, VERKOPERS OF LEVERANCIERS AAN LEVERANCIERS OF LEVERANCIERS AAN LEVERANCIERS OF LEVERANCIERS AAN LICENTIES OF LEVERANCIERS ANDERE PERSOON VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN ENIGE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITES GOWOBO , INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINSTVERLIES , VERLIES VAN GEGEVENS, STOPZETTEN VAN HET WERK, NAUWKEURIGHEID VAN DE RESULTATEN OF FALEN OF STORING VAN DE COMPUTER, ZELFS ALS EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN GOWOBO IS GEÏNFORMEERD OF MOET WORDEN GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Onder voorbehoud van het voorgaande, zal GOWOBO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN DIE U HEBT BETAALD IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITES VAN GOWOBO TIJDENS DE ZES MAANDEN PERIODE VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP HET CLAIM AROSE .

 1. ALGEMEEN

Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen hen. De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren op geen enkele manier de strekking van de sectie. Als een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling alleen hervormd voor zover dat nodig is om ze uitvoerbaar te maken en blijven de andere voorwaarden van deze overeenkomst volledig van kracht. Het nalaten van Gowobo.nl om te handelen met betrekking tot een schending van deze overeenkomst door u of anderen vormt geen ontheffing en vormt geen beperking voor de rechten van Gowobo.nl  met betrekking tot een dergelijke schending of een volgende schending. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd onder Hong Kongse wetgeving zonder inachtneming van wetsconflicten. Elke actie en/of procedure die voortvloeit uit – of in verband ligt met deze overeenkomst of uw gebruik van de site Gowobo.nl moet worden ingesteld bij de hogere rechtbanken van Hong Kong SAR – China en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

19.1 OVERMACHT
Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige tekortkomingen en/of vertragingen bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst voor zover een dergelijke mislukking of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van overmacht. Een geval van overmacht betekent elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, die door zijn aard niet kon worden voorzien, of, als hij dit had kunnen voorzien, onvermijdelijk was, inclusief stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (ongeacht of dit eigen medewerkers zijn of een derde partij), falen van energiebronnen of transportnetwerken, overmacht, oorlog, terrorisme, demonstraties, burgerlijke onrust, inmenging door civiele en/of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadaardige schade, uitval van installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmettingen, sonische ontploffingen, explosies, instorting van bouwconstructies, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, averij, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden of wanbetaling van leveranciers of onderaannemers.

 1. PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN EEN CLAIM VAN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u denkt dat uw werk is gekopieerd en op de site Gowobo.nl toegankelijk is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op om mogelijke inbreuk op het auteursrecht te melden.

Mogelijke inbreuk op intellectuele eigendom of modelrechten in het land van import: de klant is persoonlijk aansprakelijk voor import als bekend was dat gerelateerde producten kopieën kunnen zijn van producten in het land van import waarop geregistreerde eigendommen of modelrechten lokaal geldig zijn.

 

Voor consumenten in de EU is het ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

© 2021 Gowobo.nl Alle rechten voorbehouden.